10
Th5

Những giải pháp được đề xuất chính là yếu tố trồng cây xanh

Năm 2024 đã chứng kiến những thay đổi của khí hậu và môi trường, với sự xuất hiện của việc nóng lên do hiện tượng El Nino và sự...

Xem thêm