CẢNH QUAN BỀN VỮNG
21
Th5

CẢNH QUAN BỀN VỮNG

Năm 2024, xu hướng phát triển cảnh quan bền vững ngày càng được quan tâm, khi nhu cầu về chất lượng cuộc sống được nâng cao. Mặc dù “cảnh quan bền vững” không còn mới mẻ với thế giới, đây vẫn là một xu hướng mới du nhập vào Việt Nam và cần chú trọng và phát triển.

Cảnh quan bền vững là một khái niệm thiết kế hướng tới sự bền vững về không gian sống, nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa môi trường tự nhiên và không gian sống của con người.

CẢNH QUAN BỀN VỮNG

Nó tập trung vào các mục tiêu quan trọng như bảo vệ môi trường, cải thiện chất lượng cuộc sống của con người, cân bằng hệ sinh thái địa phương, giảm lãng phí và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, tăng tính thích ứng với biến đổi khí hậu và cải thiện sức khỏe cộng đồng.