24
Th4

Báo giá chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh sân vườn

PHUOC LANDSCAPE xin gửi tới Quý khách hàng bảng báo giá chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh sân vườn

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHĂM SÓC BẢO DƯỠNG CÂY XANH SÂN VƯỜN

I. BÁO GIÁ CHĂM SÓC, BẢO DƯỠNG VƯỜN ĐỨNG, VƯỜN TREO (VNĐ/m2/tháng):

A. GÓI BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ NGOẠI THẤT

MH Cao vườn Diện tích Ghi chú
<5m2 5 – 10m2 >10m2
C1001 <3m 240,000 220,000 180,000 Đơn giá này bao gồm chi phí toàn bộ bảo dưỡng vườn 1m2/tháng (chưa bao gồm chi phí thay cây)
C1002 3 – 6m 280,000 260,000 220,000
C1003 6.0 – 12m 310,000 280,000 260,000
C1004 >12m 340,000 310,000 290,000

B. GÓI BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ NỘI THẤT

MH Cao vườn Diện tích Ghi chú
<5m2 5 – 10m2 >10m2
C1001 <3m 380,000 340,000 300,000 Đơn giá này bao gồm chi phí toàn bộ bảo dưỡng vườn 1m2/tháng (chưa bao gồm chi phí thay thế cây)
C1002 3 – 6m 420,000 400,000 380,000
C1003 6.0 – 12m 450,000 420,000 400,000
C1004 >12m 480,000 450,000 420,000

II. GÓI CHĂM SÓC SÂN VƯỜN MẶT ĐẤT ĐỊNH KỲ (VNĐ/m2/tháng):

MH Xa vườn Diện tích vườn Ghi chú
50-100m2 101-250m2 251-500m2
C2001  <20km 42,000 35,000 30,000 Đơn giá này bao gồm chi phí bảo dưỡng vườn 1m2/tháng/lần (Đã bao gồm chi phí thay cây)
C2002     21-50km  50,000 48,000 45,000
C2003 51-100km 55,000 52,000 48,000
C2004 101-150km 62,000 58,000 55,000

III. CHĂM SÓC VƯỜN DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU (VNĐ/Nhân công chăm sóc):

MH Xa vườn Độ cao vườn Ghi chú
<3m 3-6m >6m
C3001  <20km 550,000 530,000 510,000 Đơn giá này bao gồm chi phí / 1 nhân công chăm sóc (nhưng chưa bao gồm chi phí thay cây)
C3002     21-50km  600,000 580,000 560,000
C3003 51-100km 650,000 630,000 610,000
C3004 101-150km 700,000 680,000 660,000

IV. CHĂM SÓC ĐỊNH KỲ VƯỜN BAN CÔNG (VNĐ/gói/tháng):

MH Xa vườn Diện tích vườn Ghi chú
<5m2 5 – 10m2 >10m2
C4001 <20km 700,000 850,000 1,200,000 Đơn giá này bao gồm chi phí chăm sóc vườn tháng/2 lần (nhưng chưa bao gồm chi phí thay cây)
C4002 21 – 50km 800,000 1,000,000 1,300,000
C4003 51 – 100km 1,100,000 1,200,000 1,450,000


Ghi chú:

Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng(VAT-10%) và có giá trị trong vòng 01 tháng.
– Đối với sân vườn mặt đất có diện tích 20m2<S<50m2, chăm sóc phí sẽ được tính thành gói: 2.500.000 đ/tháng
– Đối với sân vườn mặt đất có diện tích S<20m2, chăm sóc phí sẽ được tính thành gói: 1.500.000 đ/tháng
– Giá trên đã bao gồm các công việc  chăm sóc, bảo dưỡng vườn định kỳ 3 – 4 lần/tháng và được áp dụng với gói 6 tháng hoặc 1 năm như sau:

*Đối với gói chăm sóc định kỳ.

+ Kiểm tra hệ thống cấp, thu nước tưới cây công trình
+ Cắt tỉa cây nghệ thuật
+ Kiểm tra sâu bệnh của cây và phun thuốc diệt sâu bệnh (Định kỳ)
+ Bổ sung chất dinh dưỡng, bón phân thích hợp cho từng loại cây (Định kỳ)
+ Vệ sinh, dọn dẹp vườn

*Đối với gói bảo dưỡng định kỳ:

+ Bao gồm các công việc như gói chăm sóc
+ Trồng lại cây khi cây bị chết không thể khắc phục được
Chú ý: Trường hợp thay cây theo yêu cầu cần tính phí riêng.

*Đối với gói chăm sóc vườn theo dịch vụ yêu cầu.

+ Kiểm tra hệ thống cấp, thu nước tưới cây công trình
+ Cắt tỉa cây nghệ thuật 
+ Kiểm tra sâu bệnh của cây (Phun thuốc diệt sâu bệnh)
+ Kiểm tra chất dinh dưỡng cho cây (Bổ sung chất dinh dưỡng)
+ Vệ sinh, dọn dẹp vườn

V. KHUYẾN MÃI:

*Khuyến mãi 5% tổng giá trị hợp đồng khi khách hàng sử dụng gói chăm sóc, bảo dưỡng định kỳ 1 năm

Làm vườn đẹp

Chúng tôi chuyên nghiệp và chúng tôi biết khu vườn của bạn cần gì.